Bông tai Phoenix

TAGBDDDDW000013.000

68.500.000 ₫

Duyên dáng và thanh nhã

Trọng lượng đá

0.044

Trọng lượng sản phẩm

0.934

Loại vàng

Vàng trắng

Kích cỡ

Sản phẩm liên quan